החל מ
$14.00 USD
חודשי
Dallas, TX
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Chicago, IL
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Buffalo, NY
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Los Angeles, CA
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Toronto, ON, CA
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
London, UK
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Dublin, IE
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Frankfurt, DE
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Amsterdam, NL
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage
החל מ
$14.00 USD
חודשי
Sydney, AU
Resources Included
1 vCPU
1 GB RAM
10 GB SSD Storage